เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี เคมีคอล ตั้งอยู่เลขที่ 50/49 ถนนจตุโชติ 20 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2554 ดำเนินธุรกิจทางด้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ทั้งปลีกและส่ง ให้กับผู้แทนจำหน่ายและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ด้วยการบริการมาตราฐาน และไส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และทางบริษัทได้มีแผนพัฒนาด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย ตามนโนบายของผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ขององค์การ


เราจะสร้างมาตราฐานความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ในภาคธุรกิจเคมีภัณฑ์